Měsíční příspěvky rodičů na provoz lesní mateřské školy DOMA V LESE

Ceník je platný od 1.9.2016 - ceny jsou koncové.

počet dnů měsíční příspěvek bez obědů měsíční příspěvek vč. obědů
5 6.750 7.800
3 4.800 5.400
2 3.700 4.100

 

Docházka do LMŠ je možná v režimu 5 dní (pondělí-pátek), 3 dny (pondělí-středa) nebo 2 dny (čtvrtek-pátek).

Ceny zahrnují veškeré poplatky spojené s docházkou do LMŠ. Konkrétně se jedná o náklady na provoz LŠ, svačiny, teplé obědy, pomůcky pro výuku, jízdné vlakem do Třísova a zpět, náklady na dovoz obědů a speciální akce, které v průběhu roku pořádáme jak pro rodiče, tak děti (např. přespání v jurtě, odpolední promítání a jiné). 

Ceny nezahrnují úhrady jízdného a vstupného na výlety, exkurze a kulturní akce organizované v průběhu školního roku. Tyto výdaje hradí pouze rodiče dětí, kteří se akcí zúčastní. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Náklady na školkovné v DOMA V LESE jsou od školního roku 2017/2018 uznatelným daňovým nákladem za umístění dítěte do předškolního zařízení.