Spolek DOMA V LESE připravil k 1.9.2012 jako jednu ze svých aktivit provoz dětského lesního klubu inspirovaného filozofií lesních mateřských škol. Pojem "lesní mateřská škola" se poprvé objevil v roce 1954 v Dánsku, kdy tímto způsobem jedna svérázná zakladatelka vyřešila neuspokojenou poptávku po místech v klasické mateřské škole a výuku realizovala přímo v lese. Z Dánska se lesní školky rychle rozšířily i do dalších koutů západní Evropy, zejména do ostatních skandinávských zemí, Švýcarska, Velké Británie, ale i k našim nejbližším sousedům. V Německu v současnosti existuje již přes tisíc lesních školek a čím dál větší popularity si v Německu i Rakousku užívají dokonce i vznikající lesní základní školy.


Projekt lesní školky nabízí od září 2012 vzdělávací a výchovnou péči pro děti předškolního věku od 3-6 let zaměřenou na zdravý, harmonický, tělesný i duševní rozvoj pobytem v přírodě. Hlavním cílem naší lesní školky je posilování kontaktu dětí s přírodou, poněvadž věříme, že opravdové zkušenosti a zážitky, které dětem poskytuje pobyt v lese a okolní autentická příroda, nelze zprostředkovat v uzavřeném prostředí tradičních mateřských škol. Pravidelný pobyt venku navíc zvyšuje psychickou i fyzickou odolnost dětí. Matka příroda je totiž všemocná učitelka a v bezprostředním kontaktu s ní zažívají děti všechny její tváře - přívětivou, vlídnou, hojnou, zároveň ale nesmlouvavou i drsnou. Přirozené prostředí lesa podporuje kreativitu, fantazii a přispívá ke komplexnímu rozvoji osobnosti dítěte. V lesní školce využívají děti k učení všechny své smysly, celé tělo a všechny úrovně vnímání a to způsobem, který je jim příjemný a přirozený. Postupně si osvojují charakteristiky jednotlivých ročních období, přírodních jevů, rytmus změn, mají možnost poznat rostliny i zvířata v jejich přirozeném prostředí, což v nich podporuje pocit jistoty a utváří zdravé sebevědomí. 

Výuka v lesní školce probíhá ve skupině čítající maximálně 20 dětí za přítomnosti dvou dospělých průvodců. Tímto způsobem se snažíme zajistit individuální přístup k dětem a předcházet nepříjemnostem zapříčiněným přetížeností personálu v tradičních mateřských školách. Věříme, že pouze takto budeme schopni vypozorovat jedinečný talent a schopnosti každého dítěte a poskytnout mu odpovídající zázemí pro jeho přirozený rozvoj.