Veřejná sbírka pro lesní školku v Třísově

Milí rodiče a přátelé lesní školky,

od řádění vichřice Sabine, která velmi vážně poškodila většinu lesní školky v Třísově, uplynuly dva týdny. Stále pokračujeme v likvidaci škod a zajišťování nového zázemí. A v této souvislosti vás prosíme o pomoc.

Přestože byla školka pojištěna proti živelným katastrofám, pojistka nepokryje veškerou způsobenou škodu. Rozdíl mezi pojistným plněním a náklady na znovuobnovení poškozeného místa bude ca 200 tis. Kč z celkové škody zhruba 900 tis. Kč - to za předpokladu, že nenastanou žádné neočekávané zvraty ohledně smluvního plnění ze strany pojišťovny. Jelikož nám hned po oné události hodně z vás nabízelo finanční pomoc, rozhodli jsme se zřídit veřejnou sbírku, ze které budeme financovat část opravy lesní školky v Třísově.

Pokud byste nám tedy chtěli poslat příspěvek na obnovu školky, zasíláme vám číslo transparentního účtu:
35-05290283389/0800, na který můžete přispívat a který bude po celou dobu konání sbírky k nahlédnutí na následujícím odkazu:

https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/000035-5290283389/Svobodna-zakladni-skola-a-lesni-materska-skola-DOMA-V-LESE,-z.s.

Jedná se o oficiální, nahlášenou a Krajským úřadem povolenou veřejnou sbírku, která potrvá do 1.5.2020.

Pokud byste chtěli příspěvek na eventuální větší částky řešit spíše darovací smlouvou, rádi vám ji vystavíme a zašleme.

Za sdílení naší žádosti předem děkujeme!

S velkým díky

Adéla a Petr