Leden ve škole

Lednem se táhlo jako červená niť téma ryb a vším, co je s nimi spojené. Velmi často jsme pracovali s knihami o rybách, rybářství a s mapami. Mluvili jsme například o tom, proč mají ryby šupiny a co na sobě mají, když je nemají. Snažili jsme se rozpoznat dle atlasů a knížek ryby, které se u nás vyskytují nejvíce a dozvědět se o jejich způsobu života téměř vše.

Prováděli jsme mnoho pokusů, na kterých jsme např. demonstrovali způsob, jakým ryby dýchají. Mluvili jsme o tom, jak je to u ryb se zrakem, jak se pohybují, jak to, že neklesají ke dnu. Shlédli jsme také epizodu o kyslíku ze série Byl jednou jeden život. Hledali jsme v knihách, jaké ryby migrují, v jakém čase a proč to vlastně dělají. Ve třídě jsme zkoušeli rybaření za pomoci magnetu, procvičili jsme tím hravě a zábavně souhlásky a samohlásky.

Provedli jsme několik zajímavých pokusů, nejvíce nás bavil experiment s obarvenou vodou a olejem. Zkoumali jsme slanou a sladkou vodou, jejich rozdílné vlastnosti a povídali jsme si o Mrtvém moři.

Téma ryb jsme promítli i do pohybových her a dramatické výchovy. Dokonce jsme si vyzkoušeli animovat pohyby vodních živočichů, které jsme si nejdříve ztvárnili skrze práci s papírem. Uvést vodní potvory v život a rozpohybovat je, bylo někdy těžší, než jsme si z počátku mysleli- museli jsme totiž velmi precizně spolupracovat ve skupinkách a dávat si pozor na každý pohyb našeho těla!

Divadlo je naše velká láska a tak jsme si vyrobili vodní kulisy a vymýšleli příběhy, které jsou s vodním světem spjaté. Na Čajkovském už nás nikdo nenachytá, ukázka z Labutího jezera nás naprosto nadchla! Na této baletní pohádce jsme si vysvětlovali, z jakých částí se skládá příběh a jak jej lze zajímavě vyskládat. Tuto dovednost jsme následně procvičovali při práci s textem.

Podstatnou část výuky jsme strávili v lese, který nám v lednu dopřál mnoho možností pro objevování a zkoumání vody a jeho různých podob a skupenství. Od slaných moří jsme se dostali až k našemu sladkovodnímu Dobrovodskému potoku, jehož hloubku jsme měřili na různých místech a výsledky si zapisovali. Prováděli jsme zcela odborné měření teploty vody, tloušťky ledu a zamýšleli se nad tím, jak se živočichům žije v zimě pod vodní hladinou.

Za zmínku určitě stojí i projekt Laboratoř na kolečkách, který vznikl spoluprací Jihočeské univerzity a místní akční skupiny Blanský les - Netolicko. Díky zapojení do tohoto programu jsme si vyzkoušeli práci s profesionálními mikroskopy, pozorovali jsme např. rybí šupiny a zároveň jsme se naučili vyrábět vlastní preparáty. Moc nás to bavilo, koordinátorka projektu byla nadšená, protože my jsme byli nadšení a domluvili jsme se, že k nám opět v březnu dorazí. Budeme porovnávat pod mikroskopy vzorky z různých nalezišť- rybníků, louží, stoky či vodní nádrže, které jsou plné života z rostlinné i vodní říše.

Nezapomněli jsme ani na kulturní vyžití a vyrazili jsme do koncertní síně O. Jeremiáše na hudební pohádku Skřítci v údolí. Během výuky jsme často s chutí (a nahlas) zpívali za doprovodu kytary či kláves.

Společně jsme pracovali na výrobě reliéfu, na kterém jsme dle vlastní fantazie vytvářeli pohoří a údolí. Tato plastická mapa nám poslouží k dalšímu zkoumání vodního cyklu, toku řek, tvorbě rybníků… Ale to již předbíháme únorové dobrodružství!

Třísov má přírodní zahradu

V tomto roce se nám podařilo zvelebit pozemek lesní školky v Třísově a udělat z něj pro malé lesoškolkaře ještě dobrodružnější místo pro trávení času venku! Každý má radost z něčeho jiného- děti z krásného přírodního jezírka, my dospěláci z vrtu vody a naši volně žijící králíci z toho, že mají konečně co okusovat. Vše se nám podařilo nejen díky skvělému zahradnímu architektu Honzovi Nussbauerovi, ale i díky rodičům a dalším nadšencům, kteří neváhali, nelenili a přišli si to s námi ve svém volnu odpracovat. Za to vám patří velký dík! A jinak: "Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí". Děkujeme! 

Návštěva knihovny a muzea

KDY: úterý 4.12. 2018 od 7-16:30 hod
KDE: dům U Beránka, Krajinská 35, České Budějovice

Pro děti ze Svobodné ZŠ jsme připravili návštěvu dětské knihovny Na Sadech, která bude spojena s tvořivými dílnami. Odpoledne děti navštíví vánoční výstavu v Jihočeském muzeu. Jako zázemí pro družinu nám poslouží dům U Beránka, Krajinská 35. Bližší informace o předávání/ vyzvedávání dětí obdrží rodiče emailem.