Spolek DOMA V LESE vznikl v roce 2012 za účelem propojovat dnešní děti s přírodou a nabídnout jim kvalitní trávení času v přírodě, ať již v rámci předškolního či školního vzdělávání nebo volnočasových aktivit. Přírodu a v širším smyslu okolní prostředí, kterým jsme každodenně obklopeni, chápeme jako hlavní formující prvek našich životů, chování a jednání. A jelikož pevně věříme, že častý pobyt v přírodě, dostatek pohybu, přátelské a bezpečné prostředí jsou nutným předpokladem pro přirozený vývoj dětí, otevřeli jsme v roce 2012 lesní mateřskou školu v obci Třísov. Školka je otevřena dětem od 3-6 let a každodenně se do ní dopravujeme vlakem z Českých Budějovic. Děti z Českého Krumlova a okolí mohou do Třísova přijet rovnou. A jak školka rostla, rostli jsme i my s ní. Nadšených malých lesoškolkařů stále přibývalo a tak jsme v září 2018 otevřeli další lesní školku na pomezí Srubce a Dobré Vody u Českých Budějovic. Ta je určena dětem již od 2 let, které rodiče přiváží přímo do zázemí školky. V tom stejném roce jsme se rozhodli nabídnout našim lesoškolkařům návaznost na naše předškolní vzdělávání a otevřeli jsme Svobodnou základní školu v Libníči, cca 8 km od Českých Budějovic. Škola je určena dětem, které se chtějí učit hravě, z vlastní motivace, bez zbytečného stresu a často pod širým nebem v rámci běžné výuky či expedic a výletů. Každý rok pořádáme lesní příměstké tábory pro děti ve věku 3-10 let a otvíráme tak naše vrátka i dětem, které k nám běžně v rámci školního roku nedochází.