Lesní školka má novou jurtu

Lesní školka v Třísově se opět postavila na vlastní nohy! Po únorové vichřici, která nám trochu počechrala nejen zázemí školky, ale i naše nervy, jsme postavili novou jurtu! Za dobu naší existence již čtvrtou (ty ostatní si nevzal vítr, ale kapacitně nám již praskaly ve švech), rozřezali jsme a rozštípali zhruba padesát popadaných stromů a dali do pořádku pozemek, který vypadal jako by si na něm tornádo zatančilo valčík. Spousta práce je za námi, něco málo ještě před námi. Zbývá nám opravit venkovní učebnu včetně solárních panelů, dřevník a také si přejeme zasadit nový les, který nám zmizel doslova před očima. Pokud nám chcete na další rekonstrukci finančně přispět, můžete tak učinit na číslo účtu 35-05290283389/0800. Do 1.5.2020 máme  otevřenou veřejnou sbírku a účet je po celou dobu transparentně k nahlédnutí. Děkujeme!

A velký dík patří všem, kteří v tom byli s námi jak finančně, tak pomocí přímo na pozemku, darováním služby, zapůjčením materiálu či jen mentální podporou!