Výsledky hry z festivalu Lidé městu, město lidem

PRAVIDLA HRY
Jak se hraje naše hra, kterou jste mohli získat na akci Město lidem/Lidé městu 2022?
Popis: Jedná se o rychlou naučnou stolní hru, při které se posouváte po jednotlivých políčkách (kameny) a plníte různé úkoly a otázky.
Co je potřeba: kostka, figurky, hrací pole (viz obrázek či letáček), správné odpovědi (zde níže)
Postup: Najdi si hráče, s kterýma budeš hrát naši hru. Může to být někdo z rodiny, ale i kamarádi. Zvolte si jaký bude čí figurka. Jako první začíná házet ten nejmladší. Posun se řídí podle toho, jaké číslo padne na kostce. Hráč přesune svoji figurku na určené místo a najde si (pokud tam je) určenou otázku podle čísla na kameni. Zkusí odpovědět a když se mu to podaří, může zůstat tam, kde stojí. Když se mu to nepodaří, musí se vrátit tam, kde začal. Kdo dojde jako první do naší Svobodné základní školy Doma v lese, vyhrál.

Naše doporučení:

- Nebojte se hrát ve dvojicích, lépe se pak řeší úkoly.

- Pravidla si můžete podle sebe upravit tak, aby odpovídaly lépe Vaším schopnostem, věku a aktuální náladě („Nebojte se odpouštět chyby, pomáhat s otázkami a úkoly“).

- Jedná se krátkou hru, která nejde moc dobře opakovat, protože otázky jsou dané. Užij si přítomný okamžik v naší krátké hře. Neřeš tolik vítězství, ale to, že se Ti podařilo něco zvládnout, ať už to je správné zodpovězení úkolu, nebo i to, že se vracíš ve hře zpět.

- Zkuste se zamyslet nad jednotlivými úkoly více (formou diskuse, kladení dalších otázek, ověřování a zpochybňování naší odpovědi).

Úkoly/otázky ke hře:
1) Ukliď les. Přiřaď odpadky k popelnici, do které správně patří.
2) Podle kresby na pařezu urči stáří stromu.
3) Tipni si, kolik vody spotřebuje průměrně člověk za den. Zamysli se, kdy člověk používá vodu a
jak s ní můžeme více šetřit.
4) Co jsou lokální potraviny, a proč je důležité pro přírodu, abychom jedli dost lokálních
potravin.
5) Na co je smůla u stromů?
6) Proč na podzim hrají listy všemi barvami?
7) Tipni si, za jak dlouho se v přírodě rozloží žvýkačka ?
8) Kolik máme v ČR národních parků? Dokážeš je vyjmenovat?
9) Kolik archů papíru vel. A4 se vyrobí z jednoho stromu? Co je k tomu ještě potřeba?
10) Kolik času je potřeba, aby na stromě vyrostlo dřevo o objemu zápalky?
11) Zkus se zamyslet, kam se ztrácí voda po dešti.

Odpovědi:
1) Skleněná flaška patří do kontejneru na sklo = zelený
Ruličky od toaletního papíru a zmačkaný papír patří do kontejnerů na papír = modrý
Plechovky patří do kontejneru na kov = šedý

Plastová flaška patří do kontejneru na plast = žlutý
2) Stromu bylo 9 let. Stáří stromu lze totiž určit podle letokruhů. Každý rok stromu přibyde jeden letokruh.
3) Denní spotřeba vody na jednu osobu v České republice se pohybuje v rozmezí 100–130 litrů. Pouze 5–10 litrů je určeno pro naše základní přežití, tedy na přípravu jídla a pití. V ČR lidé pitnou vodu běžně používají také na splachování, osobní hygienu, zalévání apod. V některých případech by
ale stačila voda dešťová. Proto se příště zamysli, kolik vody spotřebuješ a zda to nejde udělat trochu šetrněji k přírodě...
4) Lokální potraviny jsou lokálně vypěstované produkty od farmářů a výrobců ve vašem okolí. Konzumace lokálních potravin má mnoho výhod. Často jsou čerstvé, chutnají lépe a jsou výživnější pro naše tělo. Kromě toho, že konzumace lokálních produktů prospívá nám, prospívá také i životnímu prostředí. Odpadá totiž dálková přeprava (a tím i větší znečistění ovzduší). Také se Mnoho místních potravin se navíc prodává na farmářských stáncích bez obalu. Můžete si tedy přinést své vlastní tašky. To znamená méně odpadu, zejména plastových obalů a plastových tašek.
5) Pryskyřice (lidově smůla) chrání stromy při poranění a také proti škůdcům, například kůrovcům. Pryskyřici produkují zejména jehličnaté stromy. Pryskyřice má ochrannou funkci. Má ale spoustu dalšího využití. Slouží jako surovina pro výrobu léčiv, laků či olejových barev. Také se z ní vyrábí kalafuna, ta se nanáší na smyčec, aby při hraní lépe přilnul ke strunám hudebního nástroje. Zkamenělá pryskyřice se používá i ve šperkařství.
6) Listy mění barvu kvůli úbytku slunečního svitu. Díky slunci a zelené barvě v listech vzniká fotosyntéza, kdy si strom vyrábí pro něj potřebné živiny a
jako odpadní produkt vzniká i kyslík, který dýcháme. Když na podzim začne slunce ztrácet na síle, zelená barva, která jinak překrývá ostatní barvy, postupně zmizí.
7) Žvýkačka se v přírodě rozloží až za 50 let. Ač se může z počtu žvýkaček na ulici zdát, že žvýkačku můžete odhodit tam, kde Vás napadne, není
tomu tak.  V roce 1992 v Singapuru právě kvůli lidem, kteří žvýkačky odplivují, kde je napadne, zakázali jejich prodej. Prakticky všechny velké značky žvýkaček používají mimo jiné i plast k jejich výrobě. Proto vždy vyhazujte žvýkačky do koše!
8) V současné době máme v České republice čtyři národní parky (NP České Švýcarsko, Krkonošský národní park, NP Podyjí, NP Šumava).
Národní parky jsou rozsáhlá území s převažujícím výskytem přirozených nebo člověkem málo pozměněných ekosystémů. V národních parcích platí určitá pravidla, která by měl každý před jejich návštěvou znát a dodržovat.
9) Z jednoho průměrně velkého stromu, se vyrobí přibližně 80 000 archů papíru velikosti A4. To se může zdát, jako hodně. Ve skutečnosti je průměrná spotřeba papíru na jednoho člověka 150kg papíru za rok. Jinými slovy, přibližně 30 000 archu kancelářského papíru. Pro Českou republiku to
tedy vychází na 3 750 000 pokácených stromů za rok, jen kvůli papíru. K výrobě papíru je navíc potřeba mnohem více věcí než jen dřevo. Je také potřeba velké množství vody, elektřiny a chemikálií, jako je například chlór, který se používá na vybělení papíru.
10) Jedna zápalka vyroste na stromě za přibližně za 6 hodin.
11) Ve skutečnosti se voda nikam neztrácí, jen se přemisťuje a mění své skupenství. Říká se tomu koloběh vody. Část vody z dešťů se vsákne do země, část odteče do řek a potoků a část se odpaří v plynném skupenství.