Jak to u nás chodí

Jsme škola v rejstříku MŠMT, provozujeme 1. stupeň od 1.-5. třídy. Škola je určena nejen dětem, které odchoval les v našich lesních školkách, ale i ostatním, kteří se chtějí z docházky do školy radovat, mají rádi pohyb a přírodu.  

Otevřeno máme od září do června. O víkendech, státních svátcích a školních prázdninách si dovolujeme odpočívat a čerpat síly. Uzavření školy během výše uvedených dní nemá vliv na krácení příspěvku na provoz a školné je tak hrazeno v plné výši (září-červen).

Školní rok 2023/2024 zahajujeme v pondělí 4.9.2023.

Ve škole nás nehledejte v těchto termínech:

- státní svátky

- 29. září 2023 ředitelské volno

- 26.-27. října 2023 podzimní prázdniny

- 22. prosince 2023–2. ledna 2024 vánoční prázdniny

- 2. února 2024 pololetní prázdniny

- 11.-15. března 2024 jarní prázdniny

- 28. března-1. dubna 2024 velikonoční prázdniny

 

Přihlášení do Svobodné ZŠ

Přijímání nových dětí probíhá formou zápisů, které pro školní rok 2024/2025 proběhnou v dubnu 2024. Proces přihlášení dítěte se skládá z účasti rodičů na informační schůzce, pohovoru s vedením školy, vyplnění přihlášky včetně všech dokumentů a samotného zápisu. Do Svobodné ZŠ lze přihlašovat i průběžně během školního roku v případě, že to umožní kapacita školy.

Odhlášení dítěte

Vzhledem ke skutečnosti, že příspěvek rodičů na provoz školy pokrývá výhradně fixní náklady spojené s výdaji na personál a nezbytné provozní náklady, není možné v případě nemoci, dovolené, apod. příspěvek na provoz vracet. Pro případ, že se rodiče rozhodnou dítě úplně odhlásit z docházky, činí výpovědní lhůta 2 měsíce, počítáno od prvního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém došlo k odhlášení dítěte. Během výpovědní lhůty jsou rodiče dále povinni hradit příspěvek na provoz školy.

Organizace výuky

Vyučování začíná každý den v 9 hod a končí ve 13 hod (vyjma starších ročníků, které mají jednou v týdnu odpolední výuku).  Ve školním roce 2023/2024 docházejí všechny děti do dvou věkově smíšených tříd (1.-2. ročník; 3.-5. ročník). Výuka probíhá ve škole, v okolní přírodě, na exkurzích, výletech či výstavách a také na častých školách v přírodě. Ve škole hravě prolínáme český jazyk, matematiku, angličtinu, prvouku, umění, hudbu, svět v souvislostech, tělocvik a u starších ročníků informační technologie v projektové výuce. Kromě projektů si necháváme také dostatek času a prostoru dělat to, co každého v daný okamžik nejvíce zajímá a baví- ať jde již o psaní, počty, zkoumání přírody či tvoření.

Školní expedice

Kde jinde zažít chuť dálek, opravdového dobrodružství, intenzivního poznávání sebe i druhých, než na společných expedicích? Právě na tomhle nám hodně záleží a proto vyrážíme několikrát do roka mimo školu, do přírody, na místa známá i neznámá. Občas jezdíme na 3 dny, jindy zase na celý týden. Ale vždy to stojí za to! Prozkoumáváme okolí, ať již pěšky nebo kolmo, chodíme plavat, plujeme lodí, zveme si na přednášky zajímavé externisty, zpíváme u táboráku, večer organizujeme vlastní StarDance, smějeme se, ale i si stýskáme po svých nejbližších. Vracíme se ale vždycky silnější a s vědomím, že jsme si všichni ve škole zase o kousek blíž!

Družina

Od pondělí do pátku je otevřena družina od 7:00 - 9:00 a od 13:00 - 16:30. Pokud chcete své dítě opravdu rozzlobit, zkuste jej vyzvednout hned po obědě. Kolegové v družině jsou totiž oblíbenými parťáky do nepohody. Každý den s dětmi trénují fotbal, skládají s nimi vlastní písničky, hrají na kytaru a klavír, válí Bang, Farmáře i Dostihy, staví pro děti lanové překážky a berou je každý den do lesa. Na brzké odchody z družiny zkrátka zapomeňte!

Kroužky

V rámci družiny je možné přihlásit na aktuálně nabízené kroužky. Přihlášení je vždy na pololetí a hradí se nad rámec školného.

Rodiče

Bez rodičů by to u nás tedy nešlo! Snažíme se najít stejnou notu a pohled na vzdělávání hned při pohovoru před zápisem, abychom si ujasnili, zda nám jde o společnou věc! A pokud si plácneme, jedete v tom s námi! Budeme také od vás chtít vaši důvěru v to, co děláme a že víme, kam směřujeme. Občas budete tápat (to hlavně ve chvílích, kdy váš soused se rozhodne srovnávat "znalosti" svého a vašeho dítěte) a ptát se sami sebe, zda kráčíte po správně cestě. Ale právě v těchto okamžicích bude prostředí důvěry mezi školou, rodičem a dítětem naprosto klíčové. Na oplátku vám slibujeme, že k vám budeme otevření co to jen půjde. Komunikovat společně můžeme na pravidelných třídních schůzkách, tripartitních setkáních či individuálních konzultacích. Jsme tu zkrátka pro vás (ale o víkendech, večerech a prázdninách to prosím nezkoušejte :-)! 

Doprava

Děti se do školy mohou dostat několika způsoby, cesta z centra Českých Budějovic trvá 10 minut autem. Děti rodiče vozí individuálně nebo se domluví více rodičů z blízkých lokatit a v dovážení dětí se střídají. Některé děti využívají ranní autobusový spoj z Českých Budějovic a odpolední častější autobusové linky nejen do města, ale i na Rudolfov, Adamov a do jiných obcí.

Vybavení dítěte

Pro příjemné a pohodlné trávení času v přírodě je nezbytné odpovídající vybavení. Naše doporučení pro vybavení dítěte je následující: místo aktovky batoh s přezkou, holinky, pláštěnku, v chladnějších měsících termo prádlo, kvalitní obuv a na zimu nepromokavé kalhoty. Dále oblečení na tělocvik včetně sportovních tenisek. Na tvořivé činnosti doporučujeme staré oblečení, které děti mohou obohatit o několik nevypratelných fleků. A na hodiny plavání bude váš školák potřebovat kromě plavek i plavecké brýle.

Stravování

Děti mají zajištěn teplý vegetariánský oběd ze zdravé jídelny Impala. Zálohy na obědy se platí pololetně a částka za neprojedené obědy se vrací vždy v únoru/červenci zpět rodičům na účet. Svačinu si děti do školy nosí vlastní.