Jak to u nás chodí

Jsme škola v rejstříku MŠMT od 1.-9. třídy. Ve školním roce 2020/2021 k nám dochází děti od 1.-5. třídy.  Škola je určena nejen dětem, které odchoval les v lesní školce na Srubci či Třísově, ale i ostatním, kteří se chtějí z docházky do školy radovat, mají rádi pohyb a přírodu.  

Otevřeno máme od září do června. O víkendech, státních svátcích a školních prázdninách si dovolujeme odpočívat a čerpat síly. Uzavření školy během výše uvedených dní nemá vliv na krácení příspěvku na provoz a školné je tak hrazeno v plné výši (září-červen).

Školní rok 2020/2021 zahajujeme v úterý 1.9.2020.

Ve škole nás nehledejte v těchto termínech:

- státní svátky

- podzimní prázdniny: 29.-30.10.2020

- ředitelské volno: 16.11.2020

- vánoční prázdniny: 23.12. 2020 - 3.1. 2021

- pololetní prázdniny: 29.1. 2021

- jarní prázdniny: 15.-19.2. 2021

- velikonoční prázdniny: 1.-2.4.2021

 

Přihlášení do Svobodné ZŠ

Přijímání nových dětí probíhá formou zápisů, které pro školní rok 2021/2022 proběhnou v dubnu 2021. Proces přihlášení dítěte se skládá z účasti rodičů na informační schůzce, návštěvě školy, pohovoru s vedením školy, vyplnění přihlášky včetně všech dokumentů a samotného zápisu. Do Svobodné ZŠ lze přihlašovat i průběžně během školního roku v případě, že to umožní kapacita školy.

Odhlášení dítěte

Vzhledem ke skutečnosti, že příspěvek rodičů na provoz školy pokrývá výhradně fixní náklady spojené s výdaji na personál a nezbytné provozní náklady, není možné v případě nemoci, dovolené, apod. příspěvek na provoz vracet. Pro případ, že se rodiče rozhodnou dítě úplně odhlásit z docházky, činí výpovědní lhůta 2 měsíce, počítáno od prvního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém došlo k odhlášení dítěte. Během výpovědní lhůty jsou rodiče dále povinni hradit příspěvek na provoz školy.

Organizace výuky

Vyučování začíná každý den v 9 hod a končí ve 13 hod (vyjma starších ročníků, které mají jednou v týdnu odpolední výuku).  Ve školním roce 2020/2021 docházejí všechny děti do dvou věkově smíšených tříd (1.-2. ročník; 3.-5. ročník). Výuka probíhá ve škole, v okolní přírodě, na exkurzích, výletech či výstavách a také na častých školách v přírodě. Ve škole se neučíme po předmětech, ale hravě prolínáme český jazyk, matematiku, angličtinu, prvouku, umění, hudbu, svět v souvislostech, tělocvik a u starších ročníků informační technologie v projektové výuce. Kromě projektů si necháváme také dostatek času a prostoru dělat to, co každého v daný okamžik nejvíce zajímá a baví- ať jde již o psaní, počty, zkoumání přírody či tvoření. Dva dny v týdnu máme angličtinu s rodilým mluvčím- vypráví nám kouzelné příběhy, vyrábí s námi loutky, koláže, hudební nástroje, učí nás pracovat se dřevem, zpívá s námi smysluplné písničky v angličtině... Tomu říkáme opravdové učení v praxi! Na tělocvik využíváme obecní sál, kde pilujeme nejen hod míčem, kotouly, ale i atletickou abecedu. A aby toho pohybu nebylo málo, vyrážíme každý pátek po obědě do bazénu v centru Šikulka. Tam mají totiž teplou vodu (a hernu k tomu)!

Škola v přírodě

Kde jinde zažít chuť dálek, opravdového dobrodružství, intenzivního poznávání sebe i druhých, než na škole v přírodě?  Právě na tomhle nám hodně záleží a proto vyrážíme několikrát do roka mimo školu, do přírody, na místa známá i neznámá. Občas jezdíme na 3 dny, jindy zase na celý týden. Ale vždy to stojí za to! Prozkoumáváme okolí, ať již pěšky nebo kolmo, chodíme plavat, plujeme lodí, zveme si na přednášky zajímavé externisty, zpíváme u táboráku, večer organizujeme vlastní StarDance, smějeme se, ale i si stýskáme po svých nejbližších. Vracíme se ale vždycky silnější a s vědomím, že jsme si všichni ve škole zase o kousek blíž!

Družina

Od pondělí do pátku je otevřena družina od 7:00 - 9:00 a od 13:00 - 16:30. Pokud chcete své dítě opravdu rozzlobit, zkuste jej vyzvednout hned po obědě. Kolega Vojta je totiž oblíbeným parťákem do nepohody. Každý den s dětmi trénuje fotbal, skládá s nimi vlastní písničky, hraje na kytaru, válí Bang, Farmáře i Dostihy, staví pro děti lanové překážky a bere je každý den do lesa. Na brzké odchody z družiny zkrátka zapomeňte!

Kroužky

V tomto školním roce mají děti možnost navštěvovat několik kroužků- keramiku, sportovní hry, čtenářské dílny a kroužek Věda nás baví. Přihlášení na tyto kroužky je možné vždy pololetně a hradí se nad rámec školného.

Rodiče

Bez rodičů by to u nás tedy nešlo! Snažíme se najít stejnou notu a pohled na vzdělávání hned při pohovoru před zápisem, abychom si ujasnili, zda nám jde o společnou věc! A pokud si plácneme, jedete v tom s námi! Budeme také od vás chtít vaši důvěru v to, co děláme a že víme, kam směřujeme. Občas budete tápat (to hlavně ve chvílích, kdy váš soused se rozhodne srovnávat "znalosti" svého a vašeho dítěte) a ptát se sami sebe, zda kráčíte po správně cestě. Ale právě v těchto okamžicích bude prostředí důvěry mezi školou, rodičem a dítětem naprosto klíčové. Na oplátku vám slibujeme, že k vám budeme otevření jen co to půjde. Komunikovat společně můžeme na pravidelných třídních schůzkách, tripartitních setkáních či individuálních konzultacích. Jsme tu zkrátka pro vás (ale o víkendech, večerech a prázdninách to prosím nezkoušejte :-)! 

Doprava

Děti se do školy mohou dostat několika způsoby, cesta z centra Českých Budějovic trvá 10 minut autem. Děti rodiče vozí individuálně nebo se domluví více rodičů z blízkých lokatit a v dovážení dětí se střídají. Některé děti využívají ranní autobusový spoj z Českých Budějovic a odpolední častější autobusové linky nejen do města, ale i na Rudolfov, Adamov a do jiných obcí. V pátek si rodiče vyzvedávají děti přímo v centru Šikulka ve Vrátě, kde pravidelně probíhá plavecký výcvik od 14:30 do 15:30. 

Vybavení dítěte

Pro příjemné a pohodlné trávení času v přírodě je nezbytné odpovídající vybavení. Naše doporučení pro vybavení dítěte je následující: místo aktovky batoh s přezkou, holinky, pláštěnku, v chladnějších měsících termo prádlo, kvalitní obuv a na zimu nepromokavé kalhoty. Dále oblečení na tělocvik včetně sportovních tenisek. Na tvořivé činnosti doporučujeme staré oblečení, které děti mohou obohatit o několik nevypratelných fleků. A na hodiny plavání bude váš školák potřebovat kromě plavek i plavecké brýle.

Stravování

Děti mají zajištěn teplý vegetariánský oběd ze zdravé jídelny Impala. Zálohy na obědy se platí pololetně a částka za neprojedené obědy se vrací vždy v únoru/červenci zpět rodičům na účet. Svačinu si děti do školy nosí vlastní.