Kolik za to

Měsíční školné v lesní mateřské škole DOMA V LESE:

počet dnů

měsíční školné

sleva na sourozence

5

6.500

1.000

3

4.900

600

2

3.800

400

Ceník je platný od 1.9.2023 na školní rok 2023/2024. 

Stravné

Není zahrnuto v ceně školného. Hradí se zvlášť současně se školným, tzn. 3 x ročně formou stanovené zálohy. Na konci pololetí je stravné za neprojedené svačiny a obědy vyúčtováno a vráceno zpět.

Měsíční záloha na stravné: 

docházka 5 dní: 2.000,-Kč, docházka 3 dny: 1.200,-Kč, docházka 2 dny: 850,-Kč

Ceny: oběd - 55 Kč

           dopolední svačina - 25 Kč

           odpolední svačina - 25 Kč

Typ stravy: laktoovovegetariánská

Ceny zahrnují

Náklady na provoz LMŠ, pomůcky pro výuku, náklady na dovoz obědů a svačin, speciální akce, které v průběhu roku pořádáme jak pro rodiče, tak děti (např. přespání ve školce na konci školního roku, odpolední promítání a jiné). 

Ceny nezahrnují

Úhrady jízdného a vstupného na výlety, exkurze a kulturní akce organizované v průběhu školního roku. Tyto výdaje hradí pouze rodiče dětí, kteří se akcí zúčastní. 

Platba

Školné i záloha na stravu jsou splatné ve třech splátkách rozložených do školkového roku a to následujícím způsobem:

1. platba splatná do 31.8. každého kalendářního roku zahrnuje souhrnně částku za září, říjen a listopad;

2. platba splatná do 30.11. každého kalendářního roku zahrnuje souhrnně školné na měsíce prosinec, leden, únor;

3. platba splatná do 28.2. každého kalendářního roku zahrnuje souhrnně školné na březen, duben, květen, červen. V případě přihlášení dítěte k docházce v průběhu jednotlivých období splatnosti zaplatí rodič vždy souhrnně pouze poměrnou část určenou provozovatelem.

Při přihlášení dítěte k docházce s více jak měsíčním předstihem či v době oficiálních zápisů je rodič povinen uhradit jedno měsíční školné nejpozději 14 dní po řádném přihlášení z důvodu potvrzení rezervované kapacity. Toto ustanovení platí i pro přihlášení na lesní příměstský tábor, pokud není datum nástupu dítěte kratší než 14 dní. V takovém případě je poplatek splatný do data nástupu dítěte k docházce. 

Doba z prodlení může činit nejdéle sedm kalendářních dní. V takovém případě pozdního uhrazení je provozovatel oprávněn účtovat sankci z prodlení 5 % z měsíční výše příspěvku. Pokud nebude příspěvek uhrazen nejpozději do 8. kalendářního dne po určené splatnosti, má provozovatel právo dítě z výuky vyloučit a po rodiči nezaplacenou částku vymáhat. 

Při nástupu do školky nevyžadujeme složení kauce.