Zápisy pro školní rok 2024/2025

Milí rodiče,

zápis dětí do Svobodné ZŠ pro školní rok 2024/2025 se skládá z informační schůzky včetně pohovoru s vedením školy a samotného zápisu. Informační schůzka proběhne ve středu 7.2.2024 od 16:00 do 17:00 hodSamotný zápis proběhne již bez osobní přítomnosti ve škole, žádosti příjímáme od 4.3. do 5.4.2024 touto formou: 

ELEKTRONICKY - datovou schránkou do schránky školy tggadfs, případně emailem s elektronickým podpisem na zaneta.tesarova@domavlese.cz

POŠTOU- na adresu sídla spolku: Otakarova 20, 370 01 České Budějovice

- OSOBNĚ- na adrese: Libníč 47, 373 71 Libníč

Prosím pročtěte si kritéria zápisu.

Požadované dokumenty k zaslání/osobnímu předání jsou následující:

1) Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

2) Zápisní list pro školní rok 2024/2025

3) Rodný list dítěte- prostá kopie

4) Občanský průkaz rodiče- prostá kopie

Těšíme se na vás!