Výsledky zápisu pro školní rok 2019/2020

Výsledek zápisu do Svobodné ZŠ naleznete zde.

Zápisy pro školní rok 2019/2020

Srdečně zveme rodiče a děti, kteří mají zájem o zápis do Svobodné ZŠ ve školním roce 2019/2020 do 1., 2., 3. a 4. třídy, na informační schůzku, na které se dozvíte vše o škole, učitelích, našemu přístupu k dětem, prohlédnete si zázemí školy a zeptáte se nás zkrátka na to, co vás zajímá! 
Zápis pro nový školní rok se skládá z těchto povinných částí:
1) INFORMAČNÍ SCHŮZKA pro rodiče a děti (zváni jsou i rodiče s dětmi, které v září nenastoupí k povinné školní docházce); kapacita schůzky je omezena; prosíme zamluvte si své místo na zaneta.tesarova@domavlese.cz; schůzka proběhne ve škole (Libníč 47) v pátek 1.3. od 15 hod (cca do 16:30 hod)
2) PŘEDŠKOLÁCI VE ŠKOLE aneb Svobodná ZŠ na 3-denní zkoušku (pouze pro děti, které v září nastoupí k povinné školní docházce); cena 1.000 Kč vč. obědů (vyjma dětí, které dochází do LMŠ Srubec nebo Třísov); děti budou rozmístěny na jednotlivé dny dle kapacity školy během března
3) ZÁPIS DO ZŠ proběhne ve škole (Libníč 47) v pondělí 8.4. od 16-18 hod; příslušné dokumenty vám předáme na informační schůzce.

Škola je v rejstříku MŠMT, není tedy nutné řešit paralelní zápis se spádovou ZŠ. Na naši školu lze přestoupit i z klasické ZŠ.

Kritéria zápisu pro školní rok 2019/2020

  • Rodiče dítěte souzní s filozofií Svobodné základní školy DOMA V LESE a respektují principy jejího fungování.
  • Rodiče se zúčastnili informační schůzky a obeznámili se koncepcí vzdělávání ve Svobodné základní škole DOMA V LESE.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte a přijímané dítě. S sebou si prosím vezměte následující dokumenty:

  • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
  • Zápisní list pro školní rok 2019/2020
  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz rodiče

Těšíme se na vás!