Zápisy pro školní rok 2021/2022

S ohledem na momentální situaci proběhne zápis k povinné školní docházce pro rok 2021/2022 bez přítomnosti dětí a rodičů, a to ELEKTRONICKY - buď datovou schránkou do schránky školy tggadfs, případně emailem s elektronickým podpisem na info@domavlese.cz nebo POŠTOU- na adresu sídla spolku Otakarova 20, 370 01 České Budějovice. Příjem žádostí se uskuteční v termínu 1.-13.dubna 2021.

Požadované dokumenty k zaslání jsou následující:

1) Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

2) Zápisní list pro školní rok 2021/2022

3) Rodný list dítěte- prostá kopie

4) Občanský průkaz rodiče- prostá kopie

Těšíme se na vás!