Zápisy pro školní rok 2022/2023

Milí rodiče,

zápis dětí do Svobodné ZŠ pro školní rok 2022/2023 se skládá z informativní schůzky včetně pohovoru s vedením školy a samotného zápisu. Osobní schůzky budou probíhat ve dnech 21.-22.2.2022 od 9-18 hod. Přesný čas a termín si prosím rezervujte u ředilky školy Mgr. Renáty Tvrdíkové na tel. 776 708 885. Samotný zápis proběhne již bez osobní přítomnosti ve škole, žádosti příjímáme do 11.4.2022 touto formou: 

ELEKTRONICKY - datovou schránkou do schránky školy tggadfs, případně emailem s elektronickým podpisem na renata.tvrdikova@domavlese.cz

POŠTOU- na adresu sídla spolku: Otakarova 20, 370 01 České Budějovice

- OSOBNĚ- na adrese: Libníč 47, 373 71 Libníč

Prosím pročtěte si kritéria zápisu.

Požadované dokumenty k zaslání/osobnímu předání jsou následující:

1) Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

2) Zápisní list pro školní rok 2022/2023

3) Rodný list dítěte- prostá kopie

4) Občanský průkaz rodiče- prostá kopie

Těšíme se na vás!